Upis

Vrtić Diznilend

Upis u vrtić

Poštovani roditelji,

Želimo da vas obavestimo da u toku cele godine možete upisati svoje dete u naše ustanove ukoliko ima slobodnih kapaciteta. Uz subvenciju grada cena za roditelje je 5590rsd. Način plaćanja je preko računa. Boravak dece u vrtiću je od 07 do 18h.

Upis u vrtić uz subvenciju

UPUSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU

– Skupština Grada Beograda je donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice ( u daljem tekstu privatne predškolske ustanove sa verifikacijom MP RS ). koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 2 /2015 ).

Pravo na subvenciju imaju sledeći roditelji:

1. Državljani republike Srbije ,
2. Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda,
3. Roditelji čije dete nije upisano u državni vrtić ( nebitno jeste li konkurisali na predhodnom konkursu ).

Procedura za upis u vrtić uz subvenciju

1. Roditelji odlaze u državni vrtić na teritoriji svoje opštine i uzima potvrdu da nema mesta ( ODBIJENICU ). Nije uslov da je predhodno konkurisao , dakle u svakom trenutku roditelj može dobiti odbijenicu da bi upisao dete u privatni vrtić.
2. Po uzimanju odbijenice roditelj potpisuje ugovor sa vrtićem i dostavlja ostala potrebna dokumenta.
3. Vrtić podnosi zahtev Gradskom sekreterijatu i roditelj dobija na kućnu adresu rešenje na osnovu koga mu se isplaćuje subvencija za svaki mesec.

Potrebna dokumenta za upis u vrtić uz subvenciju

Potrebna dokumenta koja roditelj donosi:

• Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnog kapaciteta ( ODBIJENICA )
• Izvod iz matične knjige rođenih za dete (fotokopija) ,
• Izvod iz matične knjige rođenih, roditelja koji podnosi zahtev ( fotokopija ),
• Uverenje o državljanstvu roditelja (fotokopija),
• Fotokopija lične karte roditelja – (očitana) ,
• Fotokopija kartice tekućeg računa ( da mu se isplaćuje subvencija ) ;

Vrtić Diznilend