Vrtićka grupa

Vrtić Diznilend

Vrtićka grupa

PROGRAM VRTIĆKE GRUPE – PROGRAM VASPITNO – OBRAZOVNOG RADA ZA DECU UZRASTA OD 3 GOD. DO POLASKA U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Program se realizuje kroz godišnje , mesečno i dnevno planiranje uz poštovanje ličnosti svakog deteta , njegovih uzrasnih mogučnosti , potreba i interesovanja. Sadržaj programa rada sa decom definisali su vaspitači uz pomoć i podršku stručnih saradnika. U toku svakog dana boravka u vrtiću , dete ima priliku da se fizički razvija , igra i da uči kroz zabavu. Naš program se zasniva na učenju kroz igru , koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dopusti individualni razvoj svakog deteta , i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.

UZRAST

OD 3 DO 6 GODINA

DUŽINA BORAVKA

CEO DAN

Program rada sa decom u vrtiću

Ciljevi programa

– Samostalnost
– Kreativnost
– Radoznalost
– Emocionalna stabilnost

U prijatnoj sredini uz adekvatne igre i didaktički materijal ostvaruje se

– bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja
– napredovanje kroz socijalni , emocionalni , fizički i intelektualni razvoj
– praćenje razvojnih i individualnih karakteristika

Zadaci programa usmereni su na :

Fizički razvoj – upoznavanje sopstvenog tela , razvoj motorike , snage , brzine , okretnosti korišćenjem sportskih disciplina ; usavršavanje fine motorike i jačanje disajne muskulature ;
– Jezički i kreativni razvoj – razvoj govora ( pravilan izgovor svih glasova , bogaćenje rečnika i proširivanje rečenice , usvajanje gramatički pravilnog govora , verbalno i neverbalno izražavanje , kultura komunikacije , slušanje , pamćenje i prepričavanje ).

Učenje


Učenje stranih jezika : engleskog.

Svet oko nas – upoznavanje prirode i društva ( živa i neživa priroda , svet životinja , biljaka , ekološka saznanja , prirodne pojave , saobraćajna kultura , profesije ) ;
Kognitivni razvoj – upoznavanje sa matematičkim pojmovima ( raspoređivanje objekata prema određenom pravilu , uočavanje geometrjskih predmeta , uočavanje skupova , formiranje nizova , snalaženje u vremenu , zamišljanje prostornih odnosa ).
Zdravstveno – higijenske aktivnosti ;
Socijalno – emocionalni i duhovni razvoj – upoznavanje sa bazičnim međuljudskim odnosima , odnosom prema sebi i sa elementarnim normama etičkog sistema ;
Svet umetnosti i estetike – likovno vaspitanje ( vežbanje fine motorike ruku , upoznavanje likovnih tehnika i materijala , osnovne i izvedene boje , uočavanje boje , uočavanje detalja , podsticanje kreativnosti ) ; muzičko vaspitanje ( podsticanje interesovanja za muziku , šum – ton – ritam , pevanje , sviranje upoznavanje muzičkih pravaca ).

Vrtić Diznilend