Jaslice

Vrtić Diznilend

Jaslice

PROGRAM JASLICE – PROGRAM NEGE I VASPITNO – OBRAZOVNOG RADA – DECA OD 12 MESECI DO 3 GODINE


Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom jaslenog uzrasta jeste nega , održavanje potrebe za snom , ishranom , boravkom na svežem vazduhu i vaspitanje. Od prvih dana boravka deteta u jaslicama počinje se sa stimulacijom razvoja govora i čula i usvajanje kulturno – higijenskih navika.

UZRAST

OD 12 MESECI DO 3 GODINE

DUŽINA BORAVKA

CEO DAN

Program rada sa decom

Fizička aktivnost

Održavanje i podsticaj fizičkog zdravlja dece – formiranje pravilnog držanja tela , ovladavanje motorikom , usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje osnovnih navika telesne higijene ( postepeno i strpljivo odvikavanje od korišćenja pelena ) , podsticanje na samostalno uzimanje hrane.

Socijalni razvoj

Emocijalno – socijalni razvoj – rad na očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojom sredinom , pomoć u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti , kroz igru i upućivanjem primerom , rad na usvajanju pravila ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti, rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih emocija , upotrebom jezika razumljivim detetu.

Perceptivni razvoj

Senzomotorno – perceptivni razvoj – rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje , upoznavanjem sa osnovnim pojavama i manifestacijama u prirodi ; stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz praktične aktivnosti ; podsticanje samostalnih koraka uz aktivno učestvovanje u igri u zatvorenom i otvorenom prostoru ;korišćenjem adekvatnih predmeta i sredstava ; održavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta ; podsticanje i bogaćenje dečjeg govora.

Vrtić Diznilend